TÜRKİYE'de SİGORTACILIK ve HASAR FİRMALARININ SEKTÖRDEKİ YERİ
Türkiye’ de 19. yüzyılın ikinci yarısından önce sigortacılıktan söz etmek pek mümkün değildir. Bazı Anadolu köylerinde bu tarihten önce gereksinme halinde yardım sağlamak, halkın uğrayacağı zararı karşılamak amacıyla sendikalar kurulduğu, esnaf kuruluşlarının ölüm ve hastalık durumlarında üyelerine yardım amacıyla örgütlendikleri bilinmekteyse de bunlar gerçek anlamda sigorta olmayıp, güvenlik, yardımlaşma, sosyal dayanışma düşüncesi ile oluşturulmuşkuruluşlardı. Bunlar da birkaç köye özgü kalmış, Anadolu’ ya yayılarak bir gelişme gösterememişlerdi
1872 yılında İngiliz sigorta şirketleri, açtıkları temsilciliklerle Türkiye’ de ilk sigortacılık faaliyetlerini başlattılar. İngilizler’ den sonra 1878 yılında ilk Fransız şirketi faaliyetlerine başladı.Bundan sonra Alman, İtalyan, İsviçre gibi yabancı ülkelerin sigorta şirketlerinin çalışmaları ile sigortacılık genişlemeye başladı. Ancak ülkemiz de sigorta mevduatı ve hukuki alt yapısı olmadığından sigorta şirketleri yıllarca kendi dillerinde poliçe oluşturup istedikleri hasarı ödeyip istedikleri hasarları ödemeyerek uyuşmazlık durumunda ise sigorta şirketlerinin bağlı odluğu ülkelerde hukuki merci olarak sigorta firmalarının ülke mahkemelerinin yetkili kılınmasını fırsat bilerek yıllarca istedikleri gibi sektörde senaryo çizip oynadılar.
Böylece hukuki mevzuat ve denetimden yoksun, tamamen yabancılara özgü bir çalışma yöntemi ve Türkiye’ye yabancı bir sistemle Türkiye’de hızlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüler. İlk yıllar sigorta şirketleri adlarını duyurmak, sigorta düşüncesinin yayılmasını sağlayarak portföylerini genişletmek amacıyla hasar ödemelerini ve verilen vaatleri yerine getirerek ,sahada hâkimiyet kurup pirim yaptırdılar. Ancak yılların vermiş olduğu birikim ve gücü zamanla kendi menfaat ve çıkarları doğrultusunda kullanarak mağdurlardan kazandıkları portföyü mağdurları mağdur etmeye yönelik tutum ve davranışlarla çekinmez bir hale büründüler.
Dünyada sigorta sektörünün geniş bir yelpazeye bürünmesi ve insanların görünmez olaylara karşı kendini güvence altına alma içgüdüsü Sektörün Türkiye’de koca bir sektör ve Pazar payına sahip olmasını sağlayarak; 2018 yılı itibarıyla 60’ı sigorta, 2'si reasürans olmak üzere 62 şirket Birliğimize üyedir. Şirketlerin 4’ü hayat, 18’i hayat/emeklilik, 38'si hayat-dışı Türkiye pazarında faaliyet sürdürmektedir.
  1872 Yılında Türkiye’de faaliyete başlayan sigortacılık sektörü 150yılı akın süredir faaliyet göstermesine rağmen kapitalist sermayenin güdümü ve baskılarıyla mağdurların yanında yer alan taraf gibi gözükmelerine rağmen genellikle takındıkları tavırlar ve anlamsız prosedür ve yaptırımlarla mağduru mağdur etmeleri;
 
Türkiye’de doğan ve başıboşluktan tam manasıyla kurtulamayan sigortacılık sektörünün işleyişini kolaylaştırmak mağdur olanlara yol göstermek ve tecrübeli ve sağlıklı bir şekilde sigortacılık faaliyetlerinin yürütüle bilmesi için;
Elzem ve şart olan bir sektör ortaya çıkmış ve sigorta hasar tasfiyesi olgusu Türk sigortacılık alanında yer alarak hızla yaygın bir hal almıştır.
150 yıldır başıboş ve tam manasıyla sisteme oturmayan Türk sigortacılık sistemi hasar tasfiye faaliyetlerini tam manasıyla yürüten firmalar sayesinde gittikçe daha iyi bir hal alacağı aşikârdır. Ancak hasar yönetim ve tasfiyesi sektörünün profesyonellik dışı ve tamamen maddi menfaatler ve çıkarlar gözetilerek kurulan firmaların sektöre tabiri caiz ise balıklama atlaması sektörü maalesef lakayt bir hale sokmuştur.
İşte GRUP MERKEZ HASAR VE YÖNETİMİ A.Ş. 15 yılı aşkın süredir bilgi, tecrübe ve deneyimle sektörün öncüsü ve yön vereni niteliğindedir. Sigorta kapsamındaki mağduriyetleri sigorta şirketleriyle adeta güven köprüleri kurarak sistemin en iyi şekilde yürümesi ve mağdurla sigorta firmaları arasındaki bu süreç tam manasıyla yürütmeyi ve bu alanda hizmet vermeyi adet edinmiş Türkiye’deki alanında faaliyet gösteren en büyük firmasıdır.
Türkiye’de 79’u aşkın acente müdürlüğü ile sektöre öncülük yapan ve Türeyenin önde gelen hasar yönetim ve danışmanlık şirketi GRUP MERKEZ HASAR sahadaki bilgi ve tecrübesinin Türkiye’nin her yerinde iz bırakarak sektöre verdiği katkılarla kendini ispatlamış ve basit bir aracılık firması değil sektöre adını altın harflerle kazımış bir oluşum olduğunu ispatlamıştır.
GRUP MERKEZ HASAR sigorta kapsamında oluşan bedeni ve maddi hasarların tasfiyesi sürecini en iyi ve en verimli şekilde yöneterek sonuçlandırılması sürecinde Türkiye’de oluşturulmuş en büyük güven köprüsüdür.
Güveniniz güvencemiz ilkesiyle yola çıkmış ve bir çınar ağacı gibi güven ve tecrübe köklerini salarak sektörün öncüsü ve lideridir olmuş bir yapıdır.
  
  FATİH ZENGİN - GMH A.Ş. Bölge Müdürü